تالار زبانشناس

سلام جمله زیر چطور معنی شده

جملهی که استفاده شده در داستان ظرب المثل آیا؟

This will be a piece of cake


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

Piece of a cake یعنی مثل آب خوردن

4 Likes

Thanke you my friend

2 Likes