تالار زبانشناس

سلام معنی looked up

Looked up به معنی جستجو کردن ولی در جمله جور دیگه ای معنی شده چرا؟

The villagers looked up from their work.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

اهالی روستا مثلا پایین تپه مشغول کار بودن و صدای چوپان رو از بالای تپه می‌شنون. بنابرین look up میکنن، یعنی به بالا نگاه میکنن. اینجا اون معنای اصطلاحی مد نظر نیست.

6 Likes