تالار زبانشناس

Filled it about half way with water معنای

میخوام بدونم اینجا way به چه معنی هست؟
میدونم که اونها خاک و سنگهارو توی ظرف میریزند و سپس تا نیمه با آپ پر میکنند…
Way اینجا چیه؟ یعنی چی؟

They placed dirt and rocks in a pan and then filled it about half way with water


این تاپیک مربوط به درس« Gold! Thousands Went to Western Canada to Find It » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی از طریق اخبار » فصل: « قسمت ۱ »

1 Likes

Half way
با هم استفاده میشه و به معنی نیمه ست
Capture

7 Likes