تالار زبانشناس

The meaning

What’s the meaning of
It has to do?


این تاپیک مربوط به درس« چگونه اشتباهات انگلیسی مان را فراموش کنیم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

سلام

Have/Has to do with something

این یک اصطلاحه به معنای : در مورد چیزی بودن
در مورد جمله شما، داره از یک نقل قول حرف میزنه و میگه :

It has to do with language learning

یعنی اون نقل قول، در مورد آموزش زبان هست.

2 Likes