تالار زبانشناس

کاربرد sدر آخر جمله

سلام.
در این موارد سعی کنید پاراگرافی که جمله مربوطه توش هست رو هم بذارید

One night Hamlet’s friend, Horatio, tells him that there is a ghost in the castle. It is the ghost of Hamlet’s father!

در داستان شما, راوی, داستان رو در زمان حال ساده روایت کرده

همونطور که می دونید ضمیر/اسم مربوط به سوم شخص مفرد (در اینحا, دوست هملت) , نیاز داره که در زمان حال به انتهای فعل s یا es افزوده شه

2 Likes