تالار زبانشناس

جا انداخته شدن یک کلمه

کلمه had باید به جمله
His day had started off on the wrong food…
اضافه بشه. فکر کنم خودمونم میتونیم ادیت بزنیم منتها من با گوشی هستم, اگر امکانش باشه و یادم نره کلمه رو اضافه میکنم. خواستم بگم تا دوستان توجه داشته باشند.


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « نپال قسمت دوم »

2 Likes

سلام
ممنون :pray:

2 Likes