تالار زبانشناس

ترجمه اشتباه

سلام
در درس نیوتن از داستان های بچگانه موقع ترجمه کلمهbornدر گوگل ترنسلیت ترجمه bear(خرس)میاره
اشتباه از خود نرم افزاره ی از گوگله؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی اسحاق نیوتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام
من چک کردم و اینطور نبود

برای من اینطور بود کلمه born رو که کلیک میکنیم توضیحات مربوط به bear رو میاره