تالار زبانشناس

کاربرد overدر ابتدای جمله

سلام کاربرد overدر اینجا چیه؟؟
over whether mermaids exist or no


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خروس، اردک، و پری دریایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

3 Likes

سلام
A rooster and a duck were arguing so much over whether mermaids exist or not

در این جمله Arguing و Over به همراه هم استفاده شدن که به ما نشون میده که در مورد چیزی بحث صورت گرفته

Arguing over something

معنی این جمله هم میشه یک اردک و خروس در مورد اینکه آیا پری دریایی وجود داره یا نه، بحث های زیادی می کردند.

13 Likes