تالار زبانشناس

ترجمه کلمه به کلمه

ترجمه کلمه به کلمه این جمله چه جوریه؟
The kind sister Cinderella did as she was told for she had no other choice


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

The kind sister, Cinderella

خواهر مهربان، سیندرلا

did

انجام میداد (کارهای محول شده را)

as

به همان گونه ای که

she was told

به او گفته شده بود

for

زیرا

she had no other choice

او هیچ انتخاب دیگری نداشت

3 Likes

Ba bbxjjxnnxnxxnzxjn xh hsjjdjzjjzn hxjxjxj

1 Likes

Gggggyhgfhnnnnnnncvcvcvcvcv

1 Likes