تالار زبانشناس

در معنی کردنش به مشکل برخوردم

But Bill stops and puts his head and half of his body down.
سلام دوستان،،،اینجا رو نمیتونم تصور کنم و معنی کنم


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 14 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « ماجراجویی هایی در زمین های سبز »

3 Likes

درود

ولی “بیل” ایستاد و سر و نیمی از بدنش را پایین آورد (روی زمین گذاشت).

داستان را نخوانده ام ولی انگار بیل نام شخصیت حیوان داستان است درست است؟ اگر حدس ام درست است این تصویر به شما کمک خواهد کرد:

jpeg
فرض کنید سرش را نیز روی زمین گذاشته باشد.

4 Likes

بابت توضیحتون خیلی ممنونم ؛بیل اسم یه پسره تو این داستان،من حس میکنم حرکتش تقریبا مث سجده هسش درسته؟
@farokhvand

3 Likes

خواهش میکنم

بله، نظر من نیز همین است. :ok_hand:

3 Likes