تالار زبانشناس

You can answer if you lie

سلام اینجا lieبه چه معنیه
You can answer if you lie


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 27- بیل می خواهد به مسافرت برود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام اشتباه تایپی متن هست. You can answer if you want صحیحه. یعنی (اگر میخواهی میتونی جواب سوالات رو بدی)

7 Likes