معنای کلمه host در پادکستESL

میزبانی یک پادکست به معنی مجری بودن و هدایت اون پادکست هست.
یکی از پادکست های عالی در صورت تداوم استفاده بهتون تبریک می گم بابت انتخابش

5 پسندیده