تالار زبانشناس

چطورمیشه سرعت ویس کاهش داد

متن داستان تند تند میخونه میشه سرعت متن خانیو کاهش دادکه یواشتر بخونه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes


سلام رو این مربع پایین صفحه بزنید
بعدش یکی از این گزینه های
0.9 یا 0.7رو انتخاب کنید

6 Likes