معنی funeral تو این جمله چیه؟

it has something to do about your funeral.

1 پسندیده

این یه اصطلاحه و کلا بمعنی اشتباه هه.your funeral یعنی اشتباه خودت،خرابکاری خودت.

1 پسندیده

کل جمله م یعنی یه کاری باید واسه گندی که زدی بکنی

1 پسندیده