تالار زبانشناس

لاینتر چیست

سلام

تو این دو سایت مطالب خوبی در مورد جعبه لایتنر آوورده شده:

2 Likes