تالار زبانشناس

اگر بخواهیم بپرسیم که امروز چند شنبه است چه باید بگوئیم ؟؟؟؟؟؟

در جواب سوال باید چه بگوئیم :thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:

3 Likes

سلام
What day is it today ??? امروز چند شنبه است ؟؟؟
Monday دوشنبه

Tuesdayسه‌شنبه

Wednesdayچهارشنبه

Thursdayپنجشنبه

Fridayجمعه

Saturdayشنبه

Sundayیکشنبه

4 Likes

سلام

در ویدیوی زیر پاسخ همه پرسش هاتون رو خواهید یافت

What day is today?

6 Likes

ممنون عزیزم :blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush:

2 Likes

مچکرم گلم :pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

خواهش میکنم مبینا خانم

1 Likes