تالار زبانشناس

استفاده از دو منبع

به نظر من این انرژی شما رو نصف می کنه
به جای خوندن آمریکن انگلیش فایل اگر حدود متوسط هست سطحتون وقتتون رو با داستان و پادکست ها و سایر منابع موجود در زبانشناس پرکنین

4 Likes

ضمن اینکه مدام ای جی از کتاب های درسی مثل این شکایت می کنه :sweat_smile:

3 Likes