تالار زبانشناس

چرا فعلgetبه کار رفته

No one wanted to be his friend. It started to get cold. It started to snow! The ugly duckling


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

ســـلام‌. هوا کم کم شروع به سرد شدن کرد.

صفت cold با فعل get میاد.

3 Likes