تالار زبانشناس

معنی اصطلاحات

Be in the closed من خیلی متوجه این اصطلاحات درس نمیشم


این تاپیک مربوط به درس« پنج اصطلاح عامیانه ی ترسناک » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « Learn English with Papa teach me » سرفصل: « گرامر انگلیسی »

3 Likes

سلام دوست عزیز

1 Likes

معنی be in the closedچیه

1 Likes

سربسته بودن، تو توضیحات انگلیسی که فرستادم گفته که اگر یک موضوعی محرمانه باشه نمیخوای خیلی راجبش بحث کنید

3 Likes