تالار زبانشناس

ترجمه دقیق

we are beginning to feel like you do not truly need our help when you say you do


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

پست زیر رو مطالعه بفرمایین:

3 Likes