تالار زبانشناس

At/ on/ by/ in + right side of?

لطفا راهنمایی بفرمایید آیا تفاوت و تمایزی بین preposition های مختلف هست ؟

@elhamhajavi

2 Likes