تالار زبانشناس

معنی if در عبارت nobody knows if he was a real person or

معنی if در عبارت nobody knows if he was a real person o or an invented charector


این تاپیک مربوط به درس« رابین هود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

3 Likes

If اینجا معنی ایا میده

5 Likes