تالار زبانشناس

قسمت سوم کلمات چیه

سلام :blush:

قسمت سوم کلمات یعنی چه؟
مگه یه کلمه چند قسمت داره منظور از قسمت چیه؟

2 Likes

سلام
منظور از قسمت سوم، اسم مفعول یا past participle است.

5 Likes

سلام

قسمت سوم, صرفا مربوط به فعل میشه.

همه فعل ها, ۳ حالت دارن.

حالت اول, که مصدر یا حالت ساده س
بدون اضافه کردن ed گذشته یا s و es سوم شخص

Try, help, take, go

که شما می تونید برا وقتی که دارید تو جمله تون از زمان حال استفاده می کنید, از این بخش کمک بگیرید

حالت دوم, که برا وقتی استفاده میشه که می خواید فعل رو در زمان گذشته بیارید.

Tried, helped, took, went

و حالت سوم که past participle گفته می شه در مواردی مثل جملات مجهول و برا بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا الان ادامه داشته /حال کامل/ استفاده می شه

Tried, helped, taken, gone

به نظرم, جزییات بیشتر این چنین مواردی رو بذارید برا وقتی که با چنین ساختارهایی مواجه شدیدو نتونستید درک کنید ساختار رپ

موفق باشید

6 Likes