تالار زبانشناس

چرا بعد فاعل های جمع فعل با ed می اید؟

سلام چرا بعد people فعل باed اومده؟
People laufed him


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام.
اگه احتمالا اون فعل laughed هست، به این دلیله که داستان در زمان گذشته بیان شده و ربطی به مفردیا جمع بودن فاعل نداره.

زمان گذشته فعل laughed، laugh خواهد بود

3 Likes