تالار زبانشناس

چرا در جمله. He doesn't know if he believes the ghost o. . از if استفاده کرده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

در اینجا if بمعنی " آیا "هست
گاهی بمعنی آیا و گاهی بمعنی اگر هست

5 Likes