تالار زبانشناس

خدای نکرده به انگلیسی چی میشه؟

سلام،معادل خدای نکرده رو میخاستم بچه ها،لطفا کمک کنید

2 Likes

سلام

فکر می کنم god/heaven forbid معادل خوبی براش باشه

(informal) used to imphazed that you hope that sth will not happen

If, God forbid, sth goes wrong, I don’t know what I would do

منبع: دیکشنری های اپلیکیشن

8 Likes

سلام.ممنون

لطف کردین
،thanks alot

3 Likes