تالار زبانشناس

The Holy Quran

The Holy Quran
0

vm2a6ApZ_400x400
اذ یقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا
و آن زمانی که به همراهش گفت (پیامبر در غار) اندوهگین مباش خدا با ماست
:heart::heart::heart::heart::heart:

14 Likes

12 Likes

7 Likes

7 Likes