تالار زبانشناس

معنی دقیق there must be a new king

سلام دوست گرامی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:صبح آدینه ی بهاریتان بخیروشادی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:

لطفا به تاپیکهای ذیل مراجعه فرمایند:

موفق و پایدار باشید :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:

1 Likes