تالار زبانشناس

کلیپ انگیزشی

کلیپ های انگیزشی تون رو بفرستید.
برای شروع کلیپ های زیر رو قرار میدم.با زیر نویس و فوق العاده.https://talk.m2.res.zabanshenas.com/original/3X/8/f/8fd87096cef82f3ff1d65c6b9ecda9152a9fa097.mp4
کلیپ فوق العاده " پتانسیل"
https://talk.m2.res.zabanshenas.com/original/3X/4/4/449d84b94f8c4b6396f8711bffb8e5243a44908b.mp4
کلیپ فوق العاده " شیر و غزال "


دیدن این کلیپ هم شدیدا توصیه میشه.مخصوصا به بانوان.دستمال کاغذی هم فراموش نشه. :upside_down_face:


کلیپ فوق العاده " دانش کسب کن " _ ( برای بچه درس خونها …شایدم درس نخونها :grin: )
1 Likes