تالار زبانشناس

حرف اضافه terrible چیه؟

در داستان درس تکرار یه جایی میگه he was terrible at the guitar میخوام بدونم درسته؟ چرا at؟
ممنونم


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »

1 Likes

به طور کلی bad at، good at، یا terrible at با یک فعالیت میاد. مثلا

Bad at : swimming, math, lying, football, acting, planning, French, cooking, chess

اما اگر در رابطه با اسم یا چیزی صحبت میکنیم، حرف اضافه with بکار میره:

Bad with : children, his hands, money, computers, foreigners, figures, animals

6 Likes