تالار زبانشناس

کاربرد had been در جمله

There haden’t been much food
متوجه نمیشم چرا از had been استفاده شده؟
میتونیم بگیم?! are not food


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 32- سارا برای خانواده اش صبحانه درست می کند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

زمان حال there arent much foods
غذای زیادی وجود ندارد
زمان حال کامل there have’nt been much foods
غذای زیادی وجود نداشته است
زمان گذشته کامل. there had’nt been much foods
غذای زیادی وجود نداشته بوده است.

زیاد خودتونو درگیر گرامر نکنید
برای یادگیری زمان ها از بسته داستان های واقعی استفاده کنید.

7 Likes

متشکرم از توضیحتون:pray::pray:

3 Likes