You've got it!معنی

ایا جمله زیر که در درس امده یک اصطلاح است؟
You’ve got it!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 پسندیده
6 پسندیده

مرسی از توضیحتون پس چرا تو ترجمه نوشته باشه قبوله

3 پسندیده

تقریبا هم معنی هستن
هر دوشون یک مفهوم رو می رسونن

6 پسندیده