تالار زبانشناس

Had fallen asleep againstمعنی

had fallen asleep against
ایا در داستان خرگوش و لاک پشت جمله بالا یک اصطلاحه یا اینطوری معنی میشه

He saw the hare, who had fallen asleep against a tree trunk. The tortoise crawled right on by.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

یعنی کنار تنه ی درخت به خواب رفت

Had Fallen asleep = به خواب رفت
against = کنار
tree trunk = تنه ی درخت

5 Likes