تالار زبانشناس

اینجا as well چه کاربردی در معنی جمله دارد

She looked down the path and saw no sign of the tortoise. “I might as well go win this race,” she thought.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

اینجا معنی “هم” و یا “نیز” میده

3 Likes

سلام

پس در این صورت آیا این پاسخ نیاز به اصلاح داره؟

ممنون میشم بررسی کنید

1 Likes

اونم درسته
کلا چیزهایی خیلی حیاتی تر ازین موارد در انگلیسی هست که اینا توش گمه

2 Likes