تالار زبانشناس

چرا از try استفاده کرده

در جمله زیر چرا برای حمله کردن گرگ از try استفاده شده

The wolves are trying to get my sheep


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 Likes

به معنی اقدام کردنه
یعنی گرگ ها اقدام کردن که گوسفندامو بخورن

9 Likes

عالی بود تشکر ویژه:rose::rose::rose::rose::rose:

5 Likes