معنی around?!

سلام دوستان:blush::rose:
در جمله ی (This morning she’ll show us around)
معنی around چی میشه؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

8 پسندیده

معنی میشه : « دور و اطراف »
میگه این ( ایندفعه) صبح ، او دور و اطراف را به ما نشون خواهد داد

16 پسندیده

وقتی برای اولین بار یه جایی را به کسی نشان بدی از عبارت زیر استفاده میشه
Show somebody around something.

8 پسندیده

همین طوره . This morning میشه امروز صبح

4 پسندیده