تالار زبانشناس

What 's the meaning of . Get out of the house and don't expect your date to come knocking on your door

. Get out of the house and don’t expect your date to come knocking on your door.


این تاپیک مربوط به درس« چهار عبارت در خصوص قرار عاشقانه در انگلیسی امریکایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

1 Likes

از خونه بزن بیرون و انتظار نداشته باش اون قرار عاشقانه (که منتظرشی) خودش بیاد درب خونه ت رو بزنه

4 Likes