دوفعل با زمان متفاوت در جمله

we hope she would see the fairness of this and suggested herself

سلام دوستان
میشه معنی جمله بالا رو بگید؟ نمیفهمم چرا فعل hope ساده و suggest گذشتس


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

2 پسندیده

سلام
میتونه گذشته نباشه، بلکه حالت مفعولی فعل باشه

اصولا شکل سوم فعل منحصر در زمان گذشته نیست

1 پسندیده