تالار زبانشناس

کاربرد had در این جمله

کاربرد had در جمله چیه؟
A terrible dragon had come to live in the lake
چه قاعده گرامری داره؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام . ماضی بعید
کاری که در گذشته دور انجام شده
اغلب برای بیان کاری انجام میشه که قبل از از یه کار دیگه باشه
معنی جمله شما میشه :
یه اژدهای وحشتناک اومده بود که در دریاچه زندگی کنه

مثال دیگه

When we came home , She had gone

وقتی ما اومدیم خونه ، او رفته بود

مشخصه که «رفتنِ او » قبل از به خونه رسیدن ما اتفاق افتاده

قاعده گرامری :
بعد از فاعل ، had میاد به اضافه ی شکل سوم فعل
و اینکه فعل come , شکل ساده و سومش یکیه

2 Likes