تالار زبانشناس

جمله ها به زمان ساده ولی ترجمه به زمان گذشته

سلام دوست گرامی :tulip::blossom::hibiscus::rose::rosette::cherry_blossom::bouquet:وقتتون بخیروشادی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::rosette::white_flower::cherry_blossom::bouquet:
دوست گرامی بر میگرده به زمان جملات قبل و براساس آن ترجمه صورت می گیرد :ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Likes

میشه بیشتر توضیح بدید