تالار زبانشناس

تفاوت a lot of و lots of

سلام در درس جان تکالیف زیادی دارد تفاوت a lot of و lots of در چیه؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 5- جان تکالیف زیادی دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

سلام دوست عزیز

https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/a-lot-lots-a-lot

4 Likes