تالار زبانشناس

Looked up چند تا معنی دارهturned on

سلام لطفا این دوکلمه با ذکر مثال توضیح دهید
چند تا معنی داره


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « افسانه های شهری »

2 Likes

سلام، بزنید تو گوگل، دیکشنری آبادیس همه چی را گفته

2 Likes

Turn on

روشن کردن
به وجد اومدن

Look up

گشتن
سرچ کردن
بالا رو نگاه کردن
پیشرفت کردن
و…

3 Likes