تالار زبانشناس

معنی کلمه mini

سلام دوستان خداقوت

میشه لطف کنید معنی کلمه mini
داخل این جمله
Alright, and that completes your first lesson in this series of mini stories that are going to help you understand and be able to use the English language.

چی میشه
ممنونم ازهمگی شماخوبان


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام به معنی کوچک
که در اینجا میشه داستان های کوتاه یا همون داستان های کوچک

5 Likes

ممنونم ازراهنمایی تون :pray:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2::rose::rose::rose:

4 Likes