تالار زبانشناس

ترجمه صحیح جمله

was on his way

معنیش چیه؟

Jack’s mama couldn’t believe what Jack was telling her. اینجا اون وات اون وسط چی میگه؟

2 Likes

سلام .جمله اول به معنی اینه که تو راهش به فلان جا بود یعنی که داشت میرفت به یه مقصدی…
درباره سوال بعدیتون؛
به معنی توجه کنید مادر جک نمیتونست باور کنه حرفی رو که جک داشت بهش میزد
What مفعوله …همون حرفیه که مامان جک‌ نمیتونست باور کنه

4 Likes

معنی what در اینجا =چیزی که

3 Likes

جمله اول : در راهش بود

کلمه what بمعنی "چه " هستش.
معنیش میشه
مادر جک نمیتونست باور کنه که جک چی داره با او میگه

3 Likes