تالار زبانشناس

این جمله خیلی لغت گنگ داره

a boy named Jack got himself into the biggest, most humongous heap of trouble ever.
معنی کامل این جمله ؟

2 Likes

سلام

مگه به ترجمه فارسی دسترسی ندارید تو اپلیکیشن؟

می تونید از بخش جست و جوی تالار برا موارد این چنینی استفاده کنید:

1 Likes

منم از ترجمش سر در نمیارم.

1 Likes