تالار زبانشناس

داستان جین ایر 22

با سلام دوستان. معنی stamp در عبارت زیر چیست?
There’s nothing wrong,’ he answered calmly, hanging up his coat, and stamping the snow from his boots.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 22 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های پیشرفته » کتاب: « جین ایر »

2 Likes

سلام…این‌جمله داره میگه‌که
در حالیکه پاهاش رو به زمین میکوبید برف ها از روی پوتینش میریختن
ینی پاهاشو میزد به زمین که برفای رو پوتینش بریزن
Stamp معانی مختلف داره از جمله پا بر زمین‌کوبیدن

6 Likes

از پاسختون بسیار ممنونم…

2 Likes

با سلام دوستان
ساختار زیر از چه نوعی هست? و معنای آن چیست?
'I’ve got it written down

1 Likes