تالار زبانشناس

معنی این عبارت چیه

there ever could be
معنی عبارت چیه.
آنجا همیشه میتونه باشه

1 Likes

…یعنی که تابحال میتونسته باشه…
مثلا عبارت Its the best food I could ever eat ینی این بهترین غذاییه که من تا الان میتونستم بخورم(تابحال خورده بودم)

2 Likes