تالار زبانشناس

مشکل اسکرول اتوماتیک

در این کتاب اسکرول اتوماتیک خیلی سریع حرکت می کند و از صوت جلو می افتد


این تاپیک مربوط به فصل« بخش اول » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « عامل کشش »

3 Likes