تالار زبانشناس

توصیح در رابطه با ساختار

He was scared that someone would steal it.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

چرا از it استفاده شده

1 Likes

اینجا it داره به همون چیزی که اون شخص میترسه دزدیده بشه اشاره میکنه

2 Likes