تالار زبانشناس

این گزینه چیه

سلام

اون بالا سمت چپ اون گزینه نارنجی چی هست؟

1 Likes

سلام صبحتون فرح بخش و پرنشاط :blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::white_flower::rose::hibiscus::sunflower::blossom::cherry_blossom::bouquet::tulip::rose::hibiscus::sunflower:
این علامت نشان بروز رسانی فایل مربوطه ست :wink::wink::wink::wink::wink::wink::wink::wink:بزنید بر رویش شروع به روزرسانی میکند :slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::blush::blush::blush:

1 Likes

یعنی فایل قبلی حذف میشه؟ یا دسنی باید حذف کرد

1 Likes

یکسری به روزرسانی در فایل مورد نظر انجام شده وقتی شما روی این علامت میزنید شروع به روزرسانی فایل مورد نظر می کند و تغییرات را جایگزین می کند :blush::blush::blush::blush::blush:فقط کافی این علامت را فشار دهید تا انجامش بدهد همین کار زیادی نمیخواد شما انجام دهید :wink::wink::wink::wink::wink::blush::blush::blush::blush::blush:

1 Likes